EN QUÈ CONSISTEIX?

En què consisteix el projecte?

Aquest projecte es basa en una experiència prèvia d’un grup de mestres coordinats pel CEP de Menorca http://rondallaires.blogspot.com.es/

Consisteix en l’elaboració d’un conte multimèdia (en aquest cas en anglès) amb la col·laboració de diferents escoles. No importa l'edat, la localització ni el nombre d'alumnes per aula,  ja que cada mestra/e pot muntar i organitzar les sessions com millor li convingui, només tenint present les dates de presentació de cada tasca.

1.- Per poder fer això hi ha unes tasques prèvies de coneixement entre els membres, compartint interessos i inquietuds i buscant un vincle entre els alumnes.
En aquest primer apartat s'haurà de crear un correu web per la classe si és que no el teniu (de gmail, a poder ser),  s'haurà d’enregistrar una presentació del grup-aula en anglès, es faran recomanacions i crítiques de contes al Pinterest i si s'escau, s'enviaran correus entre les classes.

2.- La segona part serà la creació del conte. Cada grup haurà de fer una part del conte, així com fer-hi els dibuixos, enregistrar-hi la veu i fer un muntatge.
Així una escola farà l'inici del conte 1, el nus del conte 2, el desenllaç del conte 3, els dibuixos del 4, el so del 5 i el muntatge del 6. Un altre escola farà inici del 2, nus del 3 i desenllaç de l'4, dibuixos del 5, so del 6 i muntatge de 1. I així amb totes les escoles participants.

Exemple:

ESCOLA
INICI
NUS
DESENLLAÇ
DIBUIX
SO
MUNTATGE
PINS
CONTE
1
CONTE
2
CONTE
3
CONTE
4
CONTE
5
CONTE
6
PERE IV
CONTE
2
CONTE
3
CONTE
4
CONTE
5
CONTE
6
CONTE
1
...
CONTE
3
CONTE
4
CONTE
5
CONTE
6
CONTE
1
CONTE
2

Les eines per fer el conte seran variades: doc drives, audacity, gymp...o qualsevol altre programari que disposi el centre.

3.- I per acabar compartirem amb totes les escoles les produccions i a cada aula es visualitzarà el resultat final. Un cop vist i analitzat farem una videoconferència per tal de poder explicar què els ha semblat el resultat final i com s'han sentit treballant d'aquesta manera.
Posteriorment s'omplirà un formulari sobre el grau de satisfacció i les propostes de millora de cada grup.

Per fer tot això cal una temporalització acurada i seguir el calendari establert, ja que la feina d'un grup implica l'inici de la feina del grup següent.

En aquests enllaços podeu veure els resultats aproximats del que seria el producte final, tal com es varen fer en el projecte Rondallaires) a tall d’exemple:

El blog central on penjarem les presentacions o el que proposeu, també disposa de pestanyes amb informacions que us poden servir: proposta didàctica, racó del mestre...

NO dubteu a preguntar-nos qualsevol dubte!!
sandramarti4@gmail.com
                                                                rosasolerb@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada